+38 050 943 65 69

Skype: studio1000znakov
1000znakov@gmail.com

Технічний переклад

 
Технічний переклад — один із пріоритетних напрямків нашої роботи. Технічні перекладачі студії — це завжди, в першу чергу, експерти в певній галузі знань, які також займаються перекладацькою діяльністю. Та, звісно, всі перекладені тексти проходять коректуру, під час якої професійний літературний редактор консультується з автором перекладу.
 
Ми здійснюємо технічний переклад таких текстів:
 
Наукові та науково-технічні статті, монографії, дослідження;
Технічна документація: інструкції з користування, мануали тощо;
Сертифікати відповідності продукції, патенти, тендерна та проектна документація;
Каталоги, технічні описи та специфікації;
Креслення та інженерні плани;
Комерційні пропозиції, що мають відношення до технічної тематики.
 
Технічний переклад — це вид перекладу, що застосовується при роботі зі спеціалізованими текстами наукової і технічної спрямованості, характерними особливостями яких є: послідовність викладу, насиченість науковими фактами, технічними даними, одиницями вимірювання, цифрами та термінами, вживання специфічних формулювань, креслень, діаграм і графіків.

Всі ці фактори й визначають вимоги до якісної технічного перекладу: він повинен чітко, точно і недвозначно передавати інформацію, викладену в оригінальному тексті, а інтерпретація усталених виразів, одиниць виміру і термінів повинна повністю відповідати нормам, закріплений в технічній і науковій літературі мови перекладу.

Які ж труднощі можуть поставати перед перекладачем при роботі з технічним текстом?

ТЕМАТИКА ПЕРЕКЛАДУ
Неможливо грамотно перекласти текст, зміст якого незрозумілий. Очевидно, що далеко не кожен лінгвіст здатний вловити суть статті про останні досягнення в квантовій фізиці або інструкції з  використання електронних медичних приладів. Очевидно, що технічний перекладач повинен добре розумітися на тематиці перекладного тексту, бути фахівцем в даній сфері.

СТРУКТУРА
Наукові та технічні тексти часто пишуться за певним шаблоном, який допомагає структурувати складний матеріал. Для цього використовуються різні способи рубрикації тексту, поділу його на складові частини, а також доповнення у вигляді таблиць, графіків, діаграм. У різних мовах подібні конструкції можуть оформлятися по-різному, з використанням усталених слів і виразів. Хороший перекладач повинен знати, як правильно оформляти науково-технічні тексти.

ТЕРМІНОЛОГІЯ
У багатьох країнах світу терміни різних галузей знань стандартизовані на законодавчому рівні. Це обов'язково повинен враховувати перекладач при роботі з технічними і науковими текстами і керуватися в своїй роботі різними термінологічними довідниками та відповідними документами (наприклад, ДСТУ).

ОДИНИЦІ ВИМІРУ
Історично склалося так, що різні народи користуються різними метричними системами. Необхідність переводити одиниці виміру оригінального тексту в метричні одиниці, прийняті в мові перекладу, є однією з важливих особливостей перекладів технічних і наукових текстів. Перекладач повинен не тільки знати, яка саме система вимірів відповідає мові перекладу, й не тільки замінювати одиниці вимірювання на відповідні, але не забувати переводити (і правильно!) числові значення величин.

Існує безліч інших нюансів і складнощів технічного перекладу, проте, всі вони приводять до одного висновку — якісно перекласти науково-технічний текст може тільки фахівець з відповідної сфери знань. Очевидно, що інженер чи вчений, який навіть добре володіє іноземною мовою, може припускатися деяких мовних помилок в своїх перекладах. Тому кожен технічний переклад обов'язково необхідно віддавати на вичитку редактору-лінгвісту, а після внесення правок — заново узгоджувати з технічним фахівцем.

Поділитися з друзями: